Ključni kadrovi

Ninković Živka,dipl.ing.tehnologoje, smer elektrohemija. Tehnološki fakultet završila na Beogradskom Univerzitetu 1978. Od 1980. god. radi na poslovima katodne zaštite u UNIONINVESTU – Sarajevo, kao projektant i izvodjač radova. 1993.god. osniva preduzeće Disinženjering u kome obavlja i funkciju Direktora do 2009.god. Od početka 2009.god. obavlja funkciju Tehničkog direktora. Govori i piše ruski i engleski jezik.
Član je Inženjerske komore Srbije i poseduje LICENCU za projektovanje br. 371 6819 04, koja je 17.06.2009.god. overena od strane Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore, pod red.br. 03-4471/2. Poseduje i LICENCU za izvođenje radova br. 475 H192 12.

Ninković Dragan, dipl.ing.mašinstva. Mašinski fakultet završio 1976.god. na Beogradskom Universitetu. Od 1976. do 1992.god. radi u ENERGOINVESTU – Sarajevo, u ITP (Inženjering za termoenergetska i procesna postrojenja) i ENERGOINŽENJERINGU. Obavljao je sve projektantske aktivnosti od Projektanta do Rukovodioca projekta na kompleksnim termoenergetskim objektima. Od 1987 – 1989.god. bio je šef Termoenergetske grupe a od 1989.god do 1992.god. bio je Zamenik direktora Sektora projektovanja u Energoinženjeringu. Od 1992.god do 1993. je bio šef Komercijalne službe u TERMICI – Beograd a od 1993. do 1996.god. bio je Direktor ENERGO-BEOINŽENJERINGA – Beograd. Od 1996. god.do 2009.god. radi u porodičnom preduzeću DISINŽENJERING – Beograd na mestu Tehničkog direktora. Od početka 2009.god. obavlja funkciju Direktora preduzeća. Završio je kurs OECD, Menadžment u inženjering poslovima 1983.god. Iste godine je dobio Zeleni karton za rad u spoljnoj trgovini od Privredne komore BiH. Govori i piše ruski i engleski jezik.
Član je inženjerske Komore Srbije i poseduje LICENCE za projektovanje i izvodjenje br. 330 5344 03 i br. 430 4656 04, koja su 17.06.2009.god. overene od strane Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore, pod red.br. 03-4471/2 i 03-4471/3. Poseduje Uverenje o osposobljenosti za aluminotermijski postupak zavarivanja prema EN 1418.