Referenc lista

Period 1993. - 2013. god.

 • SKZ toplovoda Kemerovo - Rusija
  Izrada glavnog projekta, 1994.god.
  Naručilac UNIONINVEST, Beograd
 • Rekonstrukcija vodovoda Raška - SR Jugoslavija
  Izrada glavnog projekta, isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, 1995.god.
  Naručilac JP Vodovod I kanalizacija, Raška
 • SKZ vodovoda Novi Pazar - SR Jugoslavija
  Održavanje sistema, 1995.god.
  Naručilac JP Vodovod I kanalizacija, Novi Pazar
 • SKZ gasovoda Blažujka, Hadžici - Republika Srpska
  Izrada glavnog projekta, 1995.god.
  Naručilac PETROLINVEST, Sarajevo
 • SKZ za namensku industriju , Valjevo - SR Jugoslavija
  Analiza stanja SKZ, 1994.god.
  Naručilac PETROLINVEST, Sarajevo
 • SKZ vodovoda Priboj - SR Jugoslavija
  Analiza stanja SKZ, 1997.god.
  Naručilac JP Vodovod I kanalizacija, Priboj
 • SKZ zaštitne cevi na kanalizaciji Železnik - SR Jugoslavija
  Izrada glavnog projekta, isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, 1996.god.
  Naručilac KOMGRADNJA, Beograd
 • SKZ gasovoda Ruma i Putinci - SR Jugoslavija
  Analiza stanja SKZ i održavanje, 1998.god.
  Naručilac JP GAS RUMA, Ruma
 • SKZ vodovoda Banja Luka, faza I, - R.S.
  Izrada glavnog projekta, isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, 1998.god.
  Naručilac KOMPANIJA SUBAŠIC, Banja Luka
 • SKZ gasovoda Stejanovci, Pavlovci, M.Radinci i Ruma - SR Jugoslavija
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, 1998.god.
  Naručilac JP GAS RUMA, Ruma
 • SKZ vodovoda Banja Luka, faza II, - R.S.
  Izrada glavnog projekta, isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, 1998 i 1999.god.
  Naručilac KOMPANIJA SUBAŠIC, Banja Luka
 • SKZ zaštitne cevi na vodovodu Pancevo - SR Jugoslavija
  Izrada glavnog projekta, 1999.god.
  Naručilac JP Vodovod I kanalizacija, Pancevo
 • SKZ vodovoda Požarevac - SR Jugoslavija
  Izrada glavnog projekta, 1999.god.
  Naručilac JP Vodovod I kanalizacija Požarevac, Požarevac
 • SKZ gasovoda Zorka Pharma Šabac - SR Jugoslavija
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, 1999.god.
  Naručilac PROJEKTOMONTAŽA A.D. Beograd
 • SKZ gasovoda Ruma, Stejanovci, Pavlovci, Voganj, Putinci, Žarkovac, M.Radinci, Irig, D.Petrovci, Dobrinci, Kraljevci - SR Jugoslavija
  Održavanje sistema 1999.god.
  Naručilac JP GAS RUMA, Ruma
 • SKZ gasovoda Zorka Nemetali Šabac - SR Jugoslavija
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, 1999.god.
  Naručilac PROJEKTOMONTAŽA A.D. Beograd
 • SKZ gsovoda Mladenovac - SR Jugoslavija
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, radovi u toku, 2000.god.
 • SKZ gradskog gasovoda Mladenovac - SR Jugoslavija
  Mesecno državanje SKZ, 2000 / 2001god.
  Naručilac JP BEOGRADSKE ELEKTRANE, Beograd
 • SKZ gasovoda Ruma, Stejanovci, Pavlovci, Voganj, Putinci, Žarkovac, M.Radinci, Irig, D.Petrovci, Dobrinci, Kraljevci - SR Jugoslavija
  Održavanje sistema, 2000.god.
  JP GAS RUMA, Ruma
 • SKZ gasovoda Ruma - SR Jugoslavija
  Rekonstrukcija sistema, isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, 2000.god.
  Naručilac JP GAS RUMA, Ruma
 • SKZ na vodovodu Sopot, deonica Bulin potok-Ðurinci - SR Jugoslavija
  Rekonstrukcija sistema, isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, 2000.god.
  Naručilac JP Vodovod I kanalizacija Sopot, Sopot
 • SKZ na vodovodu Sopot - deonica u gradu Sopot - SR Jugoslavija
  Rekonstrukcija Sistema, isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, 2000.god.
  Naručilac JP Vodovod I kanalizacija Sopot, Sopot
 • SKZ na vodovodu Cuprija - SR Jugoslavija
  Defektaža i dovodjenje Sistema u radno stanje, 2000.god.
  Naručilac JP Vodovod I kanalizacija Cuprija, Cuprija
 • SKZ na vodovodu Beograd , Tošin bunar - SR Jugoslavija
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, 2001.
  Naručilac PROJEKTOMONTAŽA A.D. Beograd
 • SKZ gasovoda TRZ Cacak - SR Jugoslavija
  Izrada glavnog projekta, 2001.god.
  Naručilac MONTAŽA, Beograd
 • SKZ gradskog gasovoda Mladenovac - SR Jugoslavija
  Rekonstrukcija stanice katodne zaštite, 2001.
  Naručilac JP BEOGRADSKE ELEKTRANE, Beograd
 • SKZ na vodovodu Sopot
  Održavanje Sistema za 2001/2002 god.
  Naručilac JP Vodovod I kanalizacija Sopot, Sopot
 • SKZ na vodovodu Niš (Ljuberada – Niš) - SR Jugoslavija
  Defektaža Sistema i izrada Izveštaja sa predlogom mera za dovodjenje Sistema u radno stanje, april 2001.god.
  Naručilac JP NAISUS, Niš
 • SKZ gradskog gasovoda Mladenovac - SR Jugoslavija
  Mesecno državanje SKZ, 2001 / 2002. god.
  Naručilac JP BEOGRADSKE ELEKTRANE, Beograd
 • SKZ gasovoda u krugu fabrike Knjaz Miloš, Aranđelovac - SR Jugoslavija
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, juni 2001.
 • SKZ na Vodovodu Beograd (Deonica C.S.Dedinje - R.Torlak, I faza) - SR Jugoslavija
  Izrada Glavnog projekta, isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, projekat izvedenog stanja, novembar 2001.
  Naručilac KOLUBARA INVEST-GRADNJA,
  Beograd
 • SKZ na Vodovodu Beograd (Deonica C.S.Dedinje - R.Torlak, II faza) - SR Jugoslavija
  Izrada Glavnog projekta, isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, projekat izvedenog stanja, 2001. , 2002., 2003 i 2004.
  Naručilac KOLUBARA INVEST-GRADNJA, Beograd
 • SKZ gasovoda Ruma, Stejanovci, Pavlovci, Voganj, Putinci, Žarkovac, M.Radinci, Irig, D.Petrovci, Dobrinci, Kraljevci , Platicevo, Nikinci, Budjanovci- SR Jugoslavija
  Održavanje sistema katodne zaštite, 2001.
  Naručilac JP GAS RUMA, Ruma
 • SKZ na Gasovodu Preljina - Z.Morava - SR Jugoslavija
  Isporuka opreme, montaža, pu{tanje u pogon, projekat izvedenog stanja, 2001-2003.
  Naručilac JEDINSTVO A.D. Sevojno
 • SKZ na gradskom gasovodu Mladenovac , deonica PPŠ Keramika do MRS Kovacevac – SR Jugoslavija
  Izrada Glavnog projekta, 2002.
  Naručilac JP BEOGRADSKE ELEKTRANE, Beograd
 • SKZ na Gasovodu Ruma (RG Budjanovci, RG Irig, RG Nikinci, RG Venac, RG Hrtkovci i RG Platicevo) - SR Jugoslavija
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, projekat izvedenog stanja, 2002.
  Naručilac JP GAS RUMA, Ruma
 • SKZ gasovoda Ruma, Stejanovci, Pavlovci, Voganj, Putinci, Žarkovac, M.Radinci, Irig, D.Petrovci, Dobrinci, Kraljevci , Platicevo, Nikinci, Budjanovci - SR Jugoslavija
  Održavanje sistema katodne zaštite, 2002.
  Naručilac JP GAS RUMA, Ruma
 • SKZ na Gasovodu Z.Morava - GRC Požega, II faza, - SR Jugoslavija
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, projekat izvedenog stanja 2002, 2003 i 2004.
  Naručilac JEDINSTVO A.D. Sevojno
 • SKZ gradskog gasovoda Mladenovac - SR Jugoslavija
  Mesecno državanje SKZ, 2002 / 2003. god.
  Naručilac JP BEOGRADSKE ELEKTRANE, Beograd
 • SKZ na vodovodu Sopot - SR Jugoslavija
  Kvartalno državanje Sistema za 2002/2003 god.
  Naručilac JP Vodovod I kanalizacija Sopot, Sopot
 • SKZ na vodovodu Sopot - Bulin Potok (protektorska zaštita) - SCG
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, projekat izvedenog stanja, 2003.
  Naručilac JP Vodovod I kanalizacija Sopot, Sopot
 • SKZ na Gasovodu za Lacarak - SCG
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog stanja, 2003.
  Naručilac PROMONT GROUP d.o.o. Novi Sad
 • SKZ na vodovodu Beograd, katodna zaštita silosa za skladištenje aktivnog uglja na postrojenju za VTR CAU-PP Makiš - SCG
  Izrada glavnog projekta katodne zaštite, 2003.god.
  Naručilac BViK, Beograd
 • SKZ na Vodovodu Beograd (Deonica Trošaraina - Kumodraška ulica, zaštitna celicna cev ispod Bebelove ulice) - SCG
  Izrada Glavnog projekta, isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, projekat izvedenog stanja, 2004.
  Naručilac KOLUBARA INVEST-GRADNJA, Beograd
 • SKZ na gasovodu Indjija, Beška i Golubinci - SCG
  Održavanje sistema katodne zaštite za 2004.god. JP INGAS, Indija
 • SKZ na gasovodu Beška - Maradik - SCG
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog stanja, 2004.
  Naručilac JP INGAS, Indija
 • SKZ na Gasovodu GRC Požega - GMRS Užice, III faza, - SCG
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, projekat izvedenog stanja, 2004.god.
  Naručilac JEDINSTVO A.D. Sevojno
 • SKZ na vodovodu Šabac -SCG
  Rekonstrukcija sistema katodne zaštite, godišnje održavanje za 2004.
  Naručilac JP Vodovod I kanalizacija Šabac, Šabac
 • SKZ na WATER INTAKE AND WATER TREATMENT PLANT - Irak
  Izrada baznog projekta, 2004.
  Naručilac ENERGOPROJEKT, Beograd
 • SKZ na gasovodu za Cortanovce i S.Vinograde - SCG
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog stanja, 2004.
  Naručilac JP INGAS, Indija
 • SKZ na vodovodu Sopot - SCG
  Kvartalno državanje Sistema za 2004 god.
  Naručilac JP Vodovod I kanalizacija Sopot, Sopot

 • SKZ na gradskom gasovodu Ruma - proširenje - SCG
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon , podešavanje, projekat izvedenog stanja, 2004.
  Naručilac JP GAS RUMA, Ruma
 • SKZ i uzemljenje na zaštitnoj cevi za prolaz ispod pruge cevovoda za fabriku vode u Uzicima - SCG
  Izrada elaborata, 2004.
 • SKZ na gasovodu za Jarak i Šašince - SCG
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog stanja, 2004.
  Naručilac PROMONT GROUP d.o.o. Novi Sad
 • SKZ prikljucak gasovoda – Novi Sad (Industrijska zona) - SCG
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog stanja, 2004.
  Naručilac PROMONT GROUP d.o.o. Novi Sad
 • SKZ na gasovodu Indjija, Beška, Maradik, Cortanovci, Slankamen, Slankamenacki Vinogradi, Golubinci - SCG
  Održavanje katodne zaštite za 2005.god.
  Naručilac JP INGAS. Indija
 • SKZ na gasovodu S.Mitrovica, Lacarak, Šašinci i Jarak - SCG
  Održavanje sistema katodne zaštite za 2005.god.
  Naručilac SREM GAS, S.Mitrovica
 • SKZ na vodovodu Sopot - SCG
  Kvartalno državanje Sistema za 2005 god.
  Naručilac JP Vodovod i kanalizacija Sopot, Sopot
 • SKZ na Gasovodu - Gradska mreža od GMRS Užice, IV faza, - SCG
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, projekat izvedenog stanja, 2005-2006.god. BR/>Naručilac JEDINSTVO A.D. Sevojno
 • SKZ na vodovodu SERDRATA – Alžir
  Izrada glavnog projekta, 2005.
  Naručilac ENERGOPROJEKT, Beograd
 • SKZ na vodovodu N. Pazar – SCG
  Izrada glavnog projekta , isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2005 - 2006.
  Naručilac PROJEKTOMONTAŽA A.D. Beograd
 • SKZ na vodovodu C.S. Bežanija B - Ugrinovacka, Beograd - SCG
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog stanja, 2005-2006.
  Naručilac NOVKOL A.D. Beograd
 • SKZ na gasovodu Idija – SCG
  Rekonstrukcija sistema, isporuka opreme , montaža, 2005.
  Naručilac JP INGAS, Indija
 • SKZ vodovod Nemanjina ulica, Beograd - SCG
  Izrada glavnog projekta, Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2005 -2006.
  Naručilac NOVKOL A.D. Beograd
 • SKZ na gasovodu Indjija, Beška, Maradik, Cortanovci, Slankamen, Slankamenacki Vinogradi, Golubinci - SCG
  Održavanje katodne zaštite za 2006.god.
  Naručilac JP INGAS, Indija
 • SKZ na gasovodu S.Mitrovica, Lacarak, Šašinci i Jarak - SCG
  Održavanje sistema katodne zaštite za 2006.god.
  Naručilac JP SREM GAS, S.Mitrovica
 • SKZ na vodovodu Sopot - SCG
  Održavanje Sistema za 2006 god.
  Naručilac JP Vodovod i kanalizacija Sopot, Sopot
 • SKZ na rezervorima, i cevovodima u fabrici rashladne tehnike (Gorenje) Valjevo - SCG
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2006.
  Naručilac EVACO INTERNATIONAL, Beograd
 • SKZ na gasovodu M. Mitrovica – SCG
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2006.
  Naručilac PROMONT GROUP d.o.o Novi Sad
 • SKZ na gasovodu Tehnopark 1, Obninsk – Rusija
  Izrada idejnog projekta, 2006 -2007.
  Naručilac DANZOR SISTEM, Beograd
 • SKZ na gasovodu Tehnopark 2, Obninsk – Rusija
  Izrada idejnog projekta, 2007.
  Naručilac DANZOR SISTEM, Beograd
 • SKZ na vodovodu Topciderska zvezda –most Gazela u Beogradu - RS
  Izrada glavnog projekta, 2007.
  Naručilac HIDROPROMET, Beograd
 • SKZ na rezervoarima heksana u SOJAPROTEIN A.D., Becej – R.S.
  Rekonstrukcija sistema, isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta.
  Naručilac SOJAPROTEIN A.D. Becej
 • SKZ na gasovodu za industrijsku zonu Beška – R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2007.
  Naručilac JP INGAS, Indija
 • SKZ na gasovodu za MRS Silos u Krcedinu – R.S
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2007.
  Naručilac JP INGAS, Indija
 • SKZ na gasovodu za MRS SLAVIAMED i HIDROGRAÐEVINAR u S.Mitrovici - R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2007.
  Naručilac GAS TEHNA, Indija
 • SKZ na gasovodu Indjija, Beška, Maradik, Cortanovci, Slankamen, Slankamenacki Vinogradi, Golubinci – R.S.
  Održavanje katodne zaštite za 2007.god.Naručilac JP INGAS, Indija
 • SKZ na gasovodu S.Mitrovica, Lacarak, Šašinci, Jarak i M.Mitrovicu – R.S.
  Održavanje sistema katodne zaštite za 2007.god.
  Naručilac JP SREM GAS, S.Mitrovica
 • SKZ na gradskom gasovodu u Somboru – R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2007.
  Naručilac PROMONT GROUP d.o.o. Novi Sad
 • SKZ gasovodima JP SREM GAS, S.Mitrovica - R.S.
  Rekonstrukcija sistema, isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2007.
  Naručilac JP SREM GAS, S.Mitrovica
 • SKZ na gasovodu za industrijsku zonu SEVER I, S.Mitrovica – R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2007.
  Naručilac PROMONT GROUP d.o.o. Novi Sad
 • SKZ na gasovodima JP INGAS, Indija – R.S.
  Rekonstrukcija sistema, isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2007.
  Naručilac JP INGAS, Indija
 • SKZ na gasovodu za industrijsku zonu JEZERO, S.Mitrovica – R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2007.
  Naručilac PROMONT GROUP d.o.o. Novi Sad
 • SKZ na rekonstruisanom gasovodu za Mirijevo, Beograd – R.S.
  Izrada glavnog projekta, 2007.
  Naručilac SI CIP, Beograd
 • SKZ na gasovodu u N.Kneževcu – R.S.
  Izrada glavnog projekta, 2008.
  Naručilac SI CIP, Beograd
 • SKZ na gasovodu za MRS Terra Distribution u Indiji – R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2008.
  Naručilac JP INGAS, Indija
 • SKZ na Vodovodu PPV Gorina, Lekovac – R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2008.
  Naručilac JEDINSTVO A.D. Sevojno
 • SKZ na gasovodu za MRS Baric u Baricu – R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2008.
  Naručilac ENERGOTEHNA, Novi Sad
 • SKZ na gasovodu za MRS Keramika Im-Mo, Šabac - R.S
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2008.
  Naručilac PROJEKTOMONTAŽA A.D. Beograd
 • SKZ na kanalizacionoj mreži , C.S.Vašarište u Šapcu – R.S.
  Izrada glavnog projekta, Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2008.
  Naručilac PROJEKTOMONTAŽA A.D. Beograd
 • SKZ na gasovodu S.Mitrovica, Lacarak, Šašinci, Jarak i M.Mitrovicu – R.S.
  Održavanje sistema katodne zaštite za 2008.god. JP SREM GAS, S.Mitrovica
 • SKZ na Vodovodu PPV Gruža, Kragujevac – R.S.
  Izrada glavnog projekta, Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2008.god.
  Naručilac JEDINSTVO A.D. Sevojno
 • SKZ na Reg.vodovodu za crnogorsko primorje, Bolje Sestre-R.Ðurmani – C.G.
  Izrada glavnog projekta, Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta.
  Naručilac STRABAG, Podgorica i RVCP, Budva
 • SKZ na gasovodu GMRS Visoko-MRS Brnjaci – BiH
  Konsalting usluge na izgradnji, 2008, 2009.god.
  Naručilac Kompakt Bau, Sarajevo
 • SKZ na gasovodima JP GAS RUMA, Ruma – R.S
  Održavanje sistema katodne zaštite za 2008.god.
  Naručilac JP GAS RUMA Ruma
 • SKZ na gasovodu u Pncevu-Mramorak – R.S.
  Isporuka opreme i montaža, 2008.god.
 • SKZ na BVIK – R.S.
  Izrada glavnog projekta k.z. za cevovode u Beogradu(Resavska, V.Bojovica, V.Mišica
  Požeška, 2008.god.
  Naručilac SI CIP, Beograd
 • SKZ na gasovodu u Pancevu-Strelište
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog
  objekta, 2009.
  Naručilac Energotehnika -Južna Backa Novi Sad.
 • SKZ na gasovodu u Beogradu – R.S.
  Izrada glavnog projekta k.z. za cevovode u Beogradu(Dr.Ivana Ribara), 2009.god.
  Naručilac CIP Beograd
 • SKZ na gasovodima JP Srem Gas, S.Mitrovica – R.S
  Održavanje sistema katodne zaštite za 2009.god.
  Naručilac JP INGAS Indija
 • SKZ na gasovodima JP INGAS, Indija – R.S
  Održavanje sistema katodne zaštite za 2009.god.
  Naručilac JP INGAS Indija
 • SKZ na BVIK, Rezervoar Topciderska zvezda – RS
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog
  objekta, 2009.
  Naručilac PROJEKTOMONTAŽA A.D. Beograd
 • SKZ na Reg.vodovodu za crnogorsko primorje, Fabrika vode Bolje Sestre – C.G.
  Izrada Glavnog projekta, 2009.god.
  Naručilac JEDINSTVO A.D. Sevojno
 • SKZ na prikljucnom gasovodu za GMRS Lapovo 2 – R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2009.
 • SKZ na BVIK – R.S.
  Izrada glavnog projekta k.z. za cevovode u Beogradu(Bulevar kralja Aleksandra, i Bulevar Vojvode Stepe), 2009.god.
  Naručilac SI CIP Beograd
 • SKZ na vodovodu Šabac – R.S.
  Održavanje Sistema za 2009. god.
  Naručilac JP Vodovod Šabac
 • SKZ na gasovodima JP Srem Gas, S.Mitrovica – R.S
  Održavanje sistema katodne zaštite za 2010.god.
  Naručilac JP SREM GAS S.Mitrovica
 • SKZ na Reg.vodovodu za crnogorsko primorje, Fabrika vode Bolje Sestre – C.G.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog
  objekta, 2010.god.
  Naručilac JEDINSTVO A.D. Sevojno
 • SKZ spoljne površine dna rezervoara 2x20.000m3, Terminal naftovoda, Novi Sad –R.S
  Izrada Idejnog projekta, 2010.god.
  Naručilac PPI Beograd
 • SKZ na vodovodu Sopot - R.S.
  Održavanje Sistema za 2010 god.
  Naručilac JKP Vodovod i kanalizacija Sopot
 • SKZ na vodovodu Sopot – R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog
  objekta, 2010.
  Naručilac JKP Vodovod i kanalizacija Sopot
 • SKZ na vodovodu Šabac – R.S.
  Održavanje Sistema za 2010 god.
  Naručilac JP Vodovod Šabac
 • SKZ na gasovodima JP Srem Gas, S.Mitrovica – R.S
  Održavanje sistema katodne zaštite za 2011.god.
  Naručilac JP SREM GAS S.Mitrovica
 • SKZ na gasovodima srednjeg pritiska u Odžacima, Backom Gracacu , Backom Brestovcu, Srpskom Mileticu, Bogojevu, Karavukovu, Deronjama, Ratkovu i Lalicu – R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog
  objekta, 2010-2012.
  Naručilac PROMONT GROUP d.o.o. Novi Sad
 • SKZ na vodovodu Topciderska Zvezda – Gazela u Beogradu – R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog
  objekta, 2011.
  Naručilac NOVKOL A.D. Beograd
 • SKZ spoljne površine dna rezervoara 2x20.000m3, Terminal naftovoda, Novi Sad –R.S
  Izrada Glavnog projekta, 2011.god.
  Naručilac PPI Beograd
 • SKZ na gasovodu duž Mirijevskog Bulevara u Beogradu – R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2011.
  Naručilac Energotehnika -Južna Backa Novi Sad.
 • SKZ na cevovodu NO 800 na MHE PRVONEK –R.S.
  Izrada idejnog projekta, isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2011.
  Naručilac HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA Beograd
 • SKZ na Regionalnom vodovodu za crnogorsko primorje, južni krak, deonica PK Cafe-Ulcinj – C.G.
  Izrada idejnog projekta, isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2011, 2012.god.
  Naručilac INTEGRAL, Laktaši
 • SKZ na gasovodu Pancevo, deonica Strelište-Vojlovica-R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2012.
  Naručilac PROMONT GROUP, Novi Sad
 • SKZ na gsovodu Titel-R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2012.
  Naručilac PROMONT GROUP, Novi Sad
 • SKZ na gsovodu Šajkaš-Mošorin-R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2012.
  Naručilac PROMONT GROUP, Novi Sad
 • SKZ na gasovodima JP Srem Gas, S.Mitrovica – R.S
  Održavanje sistema katodne zaštite za 2012.god.
  Naručilac PENTAGON, S.Mitrovica
 • SKZ na rekonstrukciji gasovoda RG09-04 od GRC Pojate-GRC Kruševac uz autoput E-761 – R.S.
  Izrada glavnog projekta k.z., 2012.god.
  Naručilac SI CIP, Beograd
 • SKZ na Terminalu za skladištenje i pretovar goriva u S.Karlovci, deonica PS-Pristan – R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2012.
  Naručilac NESTRO DUNAV, Sremski Karlovci
 • SKZ zaštitne cevi NO 1200 za ukrštanje kanalizacione cevi sa železnickom prugom ispod mosta na Adi – R.S.
  Isporuka opreme, montaža, puštanje u pogon, podešavanje, projekat izvedenog objekta, 2012.
  Naručilac WETRICOM, Beograd

Period 1980 do 1992.god.

Reference radnika Disiženjeringa u sklopu UNIONINVEST – Sarajevo

 • Sistem katodne zaštite , Vodovod H.Novi - SFRJ
  Ucešce u izradi glavnog projekta
 • SKZ gasovoda Dobrinja, Sarajevo – SFRJ
  Izrada glavnog projekta (odgovorni projektant)
 • SKZ prikljucaka gasovoda do kotlovnica po Sarajevu – SFRJ
  Izrada glavnog projekta (odgovorni projektant) i nadzor nad izvodjenjem
 • SKZ - Baza B - Irak
  Izrada glavnog projekta
 • SKZ vodovod Naisus, deonica Niš - Babušnica, I i II faza, - SFRJ
  Izrada glavnog projekta
 • SKZ gradski vodovod Novi Pazar - SFRJ
  Izrada glavnog projekta
 • SKZ sistema za navodnjavanje Popovog polja – SFRJ
  Izrada glavnog projekta (odgovorni projektant) i nadzor nad izvodjenjem
 • SKZ vodovoda Hvar - SFRJ
  Izrada glavnog projekta
 • SKZ vodovoda Korcula - SFRJ
  Izrada glavnog projekta (projektant)
 • SKZ vodovoda Zelenika - SFRJ
  Izrada glavnog projekta (odgovorni projektant)
 • SKZ vodovoda FAP Priboj - SFRJ
  Izrada glavnog projekta i nadzor nad izvodjenjem
 • SKZ delova vodovoda Dubrovnik - SFRJ
  Izrada glavnog projekta (odgovorni projektant)
 • SKZ podzemnih rezervoara, Konjic - SFRJ
  Izrada glavnog projekta
 • SKZ gasovoda Zvornik - SFRJ
  Izrada glavnog projekta i nadzor nad izgradnjom
 • SKZ vodovoda grada Alžira - Alžir
  Izrada glavnog projekta (odgovorni projektant)
 • Rekonstrukcija SKZ vodovoda Metkovic - SFRJ
  Izrada glavnog projekta